Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών ανιχνευτών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος