Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη 192 ατόμων στη ΓΓΠΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ημερομηνία Προκήρυξης: 
Τετάρτη, 30. Σεπτέμβριος 2020 - 0:00