Προκήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μνημών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος (Διακήρυξη 9/2021)