Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή/και αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας