Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής