Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για προμήθεια: Αμφίβιων Μονοκινητήριων (Turboprop) Αεροσκαφών (ΑΜΑ) Σταθερής Πτέρυγας