Πρόσκληση για τηλεπικοινωνιακή λύση για τις ανάγκες του έργου 112