Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικού, αναλωσίμων, μελανιών και τόνερ