Σχεδιασμός και δράσεις ΠΠ για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό