13/10-Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2019

 

H 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από το 1989, ως Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (International Disaster Reduction Day). Σκοπός της είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, αλλά και για την ενίσχυση της συνεργασίας λαών και κυβερνήσεων στα θέματα διαχείρισης κινδύνων και στην οικοδόμηση ανθεκτικότερων κοινωνιών.

Κάθε χρόνο, η Διεθνής Ημέρα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους επτά εμβληματικούς στόχους του Πλαισίου Δράσης Sendai για την Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030). Φέτος οι εορτασμοί της Διεθνούς Ημέρας, αφιερώνονται στη προσπάθεια για την εφαρμογή του Τέταρτου Στόχου του Πλαισίου που σχετίζεται με τη μείωση των ζημιών σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και με την αποτροπή διακοπής παροχής βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, συνεπεία καταστροφών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Στρατηγικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Μείωση των Κινδύνων Καταστροφών συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του Πλαισίου Δράσης, σε όλα τα επίπεδα. Κυρίαρχη ανάμεσα στις δράσεις είναι η διαρκής ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης επικείμενων κινδύνων και διασφάλισης των κρίσιμων υποδομών.

Η πρόληψη αποτελεί την απόλυτη  προτεραιότητα της ΓΓΠΠ και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της και στους επόμενους μήνες, αναμένεται η δημιουργία της νέας μονάδας Περιβάλλοντος για την μελέτη και το σχεδιασμό  αναγκαίων έργων για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, πάντα με την συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων.

 

Κατηγορία: