Ενίσχυση των μηχανισμών απόκρισης της χώρας για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από φυσικές καταστροφές - Συνάντηση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2019

                                                                                             

    Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ  προγράμματος “Improvement of Emergency Sheltering of Victims of Natural Disasters”, το οποίο αφορά στην ενίσχυση των μηχανισμών απόκρισης της χώρας για την προσωρινή στέγαση πληγέντων ως συνέπεια φυσικών καταστροφών. 

    Το ανωτέρω πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την χώρα μας, όπου επικεφαλής διαχειριστής του προγράμματος είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και δικαιούχος η ΓΓΠΠ. Στόχος του προγράμματος είναι να παραδοθεί στην ΓΓΠΠ τεχνική έκθεση σχετικά με την ανάγκες που έχει η χώρα στην προσωρινή στέγαση πληγέντων, η χαρτογράφηση των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στο πεδίο αυτό, καθώς και προτάσεις για την ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Τα αποτελέσματα της έκθεσης αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στο νέο, υπό διαμόρφωση, θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία.

    Στη Συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Ειδικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιώργος-Μάριος Καραγιάννης, ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Φοίβος Θεοδώρου, στελέχη της ΓΓΠΠ, εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπος του ΚΕΜΕΑ, καθώς και του Πολυτεχνείου Αθηνών.

 

Κατηγορία: