Έτοιμο το νέο Σχέδιο δράσεων αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

 

     Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει ως κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε χθες, 30 Οκτωβρίου 2019, έγγραφό της με θέμα: «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».

     Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας σε έργα και δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και παρέχονται συντονιστικές οδηγίες για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών.

     Tο σχετικό έγγραφο αναρτάται στη Διαύγεια:

     ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ

Κατηγορία: