Στην Κωνσταντινούπολη ο γγΠΠ Νίκος Χαρδαλιάς - Η Ελλαδα προεδρεύει στον ΟΣΕΠ

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, προήδρευσε στην συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) που αφορούσε στην Συνεργασία στην Επείγουσα Συνδρομή και η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 04 Νοεμβρίου 2019, στην Κωνσταντινούπολη. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του ΟΣΕΠ και κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Προεδρία, το οποίο βασίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

- στην ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

- στην διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ καθώς και 

- το συντονισμό των υπό-ομάδων εργασίας που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες. 

Επίσης, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα πεδία συνεργασίας των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ στο πεδίο των εκτάκτων αναγκών, όπως ανταλλαγή σημείων επαφής, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και διοργάνωση κοινών ασκήσεων.

Επιπλέον, ο Νίκος Χαρδαλιάς, στο περιθώριο της συνεδρίασης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους ομολόγους του από την Ρωσία και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας και διμερών σχέσεων, και ειδικότερα στην συνεργασία στον τομέα παροχής έκτακτης βοήθειας και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

   

 

Κατηγορία: