Συνάντηση Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ: Κοινή προσπάθεια με επίκεντρο την πρόληψη, την ετοιμότητα, την ανθεκτικότητα

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Συνάντηση με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εlisa Ferreira, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση, η οποία έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα, επικεντρώθηκε στους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας και προώθησης συνεργειών μεταξύ της χώρας μας και των ευρωπαϊκών θεσμών σε θέματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο Πρόληψη-Ετοιμότητα-Ανθεκτικότητα.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι οι τρεις αυτοί άξονες αποτελούν, εξάλλου, απόλυτη προτεραιότητα για το νεοσύστατο Υπουργείο, καθώς επισφραγίζουν την άρρηκτη διασύνδεση μεταξύ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος τόνισε ιδιαίτερα την αξία της συλλογικότητας και της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας – rescEU. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Καμιά χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση μόνη. Επενδύοντας στην πρόληψη και την ετοιμότητα δημιουργούμε συνθήκες ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας και αποτελεσματικότερης απόκρισης στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση των συνεπειών της βρίσκονται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών και χαιρέτισε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης δομής με αυτό το αντικείμενο, του νέου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η κα Ferreira υπογράμμισε επίσης ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η αξιοποίηση πόρων ύψους 714 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27 και το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για την ενίσχυση του μηχανισμού με μέσα και εξοπλισμό, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή ευκαιρία να προωθηθούν συνέργειες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς προς τον σκοπό ενίσχυσης των κοινών στόχων για αναβαθμισμένη πρόληψη, βελτιωμένη ετοιμότητα, ουσιαστική ανθεκτικότητα.  

Κατηγορία: