Τα νέα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού για όλη τη χώρα