Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 07/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας