Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας