21η Σύνοδος Γενικών Διευθυντών Π.Π. στο Παρίσι

          Πραγματοποιήθηκε στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου 2008, η 21η Σύνοδος των Γενικών Διευθυντών Πολιτικής Προστασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υπό ένταξη χωρών καθώς και χωρών της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.

            Η ημερήσια διάταξη της Συνόδου περιελάμβανε την εξειδίκευση των τομέων συνεργασίας των χωρών της Ευρομεσογειακής Συνεργασίας, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι Ηγέτες των χωρών της ζώνης στις 13 Ιουλίου 2008 στο Παρίσι. Επιπλέον αναλύθηκαν και αναπτύχθηκαν θέματα που καθόρισε η Γαλλική Προεδρία όπως η δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Εκπαίδευσης Π.Π., η πορεία εξέλιξης του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. και των Μονάδων που τον συγκροτούν καθώς και θέματα εκπαίδευσης, συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού.

            Στο περιθώριο της 21ης Συνόδου, πραγματοποιήθηκε ειδική κλειστή σύσκεψη των Γενικών Γραμματέων Π.Π. του FIRE 5, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν:

             1. H συνέχιση της πρωτοβουλίας και η διεύρυνσή της στο μέλλον με την είσοδο της Σλοβενίας, της Μάλτας και της Κύπρου.

            2. H από κοινού υποβολή προτάσεων στην Ε.Ε. για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

            Επίσης συζητήθηκαν ειδικότερες λεπτομέρειες για τη δεύτερη και τελευταία άσκηση του FIRE 5, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2009.

            Τη χώρα μας εκπροσώπησε ο ΓΓΠΠ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του MIC υπό προϋποθέσεις καθώς και υπέρ της ανάπτυξης ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Εκπαίδευσης. Όπως δήλωσε ο κος Μουζάς «η Ελλάδα, η οποία έχει ήδη δηλώσει (6) Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις για τη δημιουργία ενός αξιόμαχου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. με ιδιαίτερο και συνεχές ενδιαφέρον καθώς συμμετέχει σε όλες σχεδόν πλέον τις δράσεις».