Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG IVC – CIVPRO»

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG IVC – CIVPRO» ανέλαβε ως επικεφαλής εταίρος η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

     Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2010, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης υπέγραψε τη σύμβαση υλοποίησης «Regional Strategies for Disaster Prevention», χρηματοδοτούμενη από το INTERREG IVC – CIVPRO. Η πρόταση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 της ενότητας «Environment and risk prevention» με υποενότητα «Natural and technological risks (including climate change)» και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31.12.2010.

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο: