Χάρτες αποχιονισμού οδικού δικτύου

 
Χειμερινή Περίοδος 2021-2022
 
Τα αρχεία είναι σε μορφή Acrobat (.pdf)
 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια Θεσσαλίας
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 17-12-2021 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60X80 17-12-2021 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Α.Μ.Θ. 60X80 20-12-2021 χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Α.Μ.Θ. 60X80 20-12-2021 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Πελοποννήσου
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60Χ90 21-12-2021 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60Χ90 21-12-2021 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

Περιφέρεια Κρήτης
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60Χ80 23-12-2021 χάρτης διοικητικών ορίων   
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 60Χ80 23-12-2021 χάρτης υψομετρικών κλάσεων

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα: 
Χάρτες Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας: