Δωρεά εξοπλισμού προς τις εθελοντικές οργανώσεις από το Ίδρυμα Λάτση και τη Εurobank

To Koινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιούν για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, την ανακούφιση των πληγέντων και την υποστήριξη των μηχανισμών πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης εθνικών καταστροφών προσκαλούν όλες τις εθελοντικές οργανώσεις (εθνικές, περιφερειακές, νομαρχιακές και τοπικές) που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στον τομέα δασοπροστασίας/δασοπυρόσβεσης, να υποβάλουν αίτηση για δωρεά επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη διευκόλυνση του έργου τους.

Οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008 στην κάτωθι διεύθυνση:

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Δηλιγιάννη 59 Τ.Κ. 145 62 Κηφισιά, με ένδειξη στο φάκελο: «Πρόγραμμα Στήριξης Εθελοντικών Οργανώσεων».

Στην αίτησή τους οι εθελοντικές οργανώσεις θα πρέπει να αναφέρουν τα κάτωθι:

Επωνυμία – Αναλυτικά Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων και Έδρας – Αντίγραφο Καταστατικού – Αριθμό Μητρώου Γ.Γ.Π.Π. – Περιοχή Δραστηριοποίησης – Τομείς Δραστηριοποίησης – Αριθμό Ενεργών Μελών – Σύντομο Ιστορικό Δράσεων των Τελευταίων Ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρότυπο φόρμας αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, είτε να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, www.latsis-foundation.org και του ομίλου Eurobank EFG, www.eurobank.gr ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 6282206.