Υπουργική απόφαση για την κυκλοφορία εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2008

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε απόφαση που ορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα επιτρέπεται στα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ) να απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων και την παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές από σήμερα και μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες κατά την εκτίμηση και την κρίση τους.