Απάντηση προς την εφημερίδα "Καθημερινή" με αφορμή άρθρο της για τον αριθμό 112

Κύριε Διευθυντά,

       Με αφορμή τα αναφερόμενα στο 27099/12-02-2009 φύλλο της εγκρίτου Εφημερίδα σας και τη στήλη της Δημοσιογράφου Ιφιγένειας Διαμαντή «Πρέπει να μάθει το ευρύ κοινό την ύπαρξη του 112» και αφορμή λάβοντες ιδιαίτερα από την τελευταία φράση του άρθρου «Στην Ελλάδα, κέντρο 112 είχε λειτουργήσει την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων», θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα παρακάτω:

•· Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί την Υπηρεσία Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ-112) από 1-9-1999 με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 1881/3-8-1999 και τον Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 τΑ΄) έχοντας αναθέσει την υλοποίηση της λειτουργίας της στον Ο.Τ.Ε. ως τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Η ΥΚΕΑ λειτουργεί σε 24ωρη βάση επί 365 ημέρες το έτος.

•· Ο χρόνος από την εκδήλωση της κλήσης μέχρι και την απάντησή της από τον χειριστή του 112, σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση με τον ΟΤΕ, προβλέπεται να μην είναι μεγαλύτερος από 9 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, για να αντιμετωπιστεί ο εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ψευδών κλήσεων στο 112, προτάθηκε μαγνητοφωνημένο ενημερωτικό μήνυμα, το οποίο αύξησε ελαφρώς τον χρόνο απόκρισης  της κλήσης προς όφελος όμως των πραγματικών κλήσεων που χρειάζονται αντιμετώπιση.

•· Οι κλήσεις στο 112 δρομολογούνται στους κατά τόπους τέσσερις φορείς αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, Λιμενικό Σώμα με συνολικό μέσο χρόνο διεκπεραίωσής τους από τον χειριστή του 112  ένα λεπτό της ώρας.

•· Οι κλήσεις απαντώνται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, μαγνητοφωνούνται και ο χειριστής 112 παραμένει στο τηλεφωνικό κύκλωμα για παροχή υπηρεσίας διερμηνείας, όσο χρόνο το ζητήσει ο αρμόδιος φορέας, στον οποίο δρομολογείται η κλήση.

•· Ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 διαφημίστηκε σε έντυπο το έτος 2001, το οποίο διανεμήθηκε στα αεροδρόμια και λιμάνια της χώρας καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας στους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων εξωτερικού. Το έντυπο αυτό διανεμήθηκε επίσης στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στην Ένωση Ξενοδόχων Αττικής και στον Πρόεδρο Πρακτορείων Τουρισμού. Από το έτος 2004 διαφημίζεται σε μόνιμη σελίδα ενημερωτικού φυλλαδίου του  αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος». Σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο αριθμός κλήσης «112» διαφημίζεται από ραδιοφωνικούς σταθμούς ως ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος έχει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντα. Επιπλέον τον Νοέμβριο του 2008 διαφημίστηκε ο αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 στις αποδείξεις διοδίων της Αττικής Οδού. Τέλος θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ταυτίσει το έμβλημά της με τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 (συνημμένα ενημερωτικά έντυπα) .  

         Η υπηρεσία εντοπισμού της θέσης του καλούντα στο 112 λειτουργεί με την μέθοδο pull (κατόπιν αιτήματος) από την 19/12/2006, μετά την έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (απόφαση 2240/2006, ΦΕΚ 1775 τΒ΄). Γίνονται επίσης προσπάθειες σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών) για λειτουργία της παραπάνω υπηρεσίας με την μέθοδο push (αυτόματα για κάθε κλήση).

         Ενδεικτικά σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία των αριθμών κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν και των αριθμών κλήσεων που προωθήθηκαν στα αντίστοιχα κέντρα («αληθινές» κλήσεις).

Έτος

Αριθμός Κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν

Αριθμός κλήσεων που προωθήθηκαν στα αντίστοιχα αστικά κέντρα («αληθινές» κλήσεις)

2001

6.928.491

10.242

2005

8.643.688

8.349

2006

2.844.512  *

7.267

2007

3.387.991

11.222

2008

3.226.264

13.709

* Μείωση των κλήσεων μετά τη θέσπιση του μαγνητοφωνημένου μηνύματος περί μαγνητοφώνησης της συνομιλίας.

Ενημέρωση για τον αριθμό κλήσης «112» παρέχεται επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.gscp.gr.

Κύριε Διευθυντά, είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση που αφορά στην λειτουργία του Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο, να ενημερώσετε διεξοδικότερα τους αναγνώστες της εγκρίτου Εφημερίδα σας.  

 

 

  

 

   

 

 Ο Γενικός Γραμματέας

Πολιτικής Προστασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαργαρίτης Μουζάς