1η σύγκληση της Επιτροπής του Πρωτοκόλλου Ελλάδας - Τουρκίας για τη Σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (JHET-SDRU)

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα της Τουρκίας η 1η  σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη Σύσταση Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (JHET-SDRU).

  

 Η Ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  αποτελούνταν από εκπροσώπους  του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Ε.Κ.Α.Β. και του Ο.Α.Σ.Π. 

      Στην ιδρυτική αυτή συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, την σύσταση των εθνικών σκελών της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Εφεδρικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, καθώς και θέματα κοινών εκπαιδεύσεων και ασκήσεων.