Αναμένεται η διμερής συμφωνία της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο

Η διακρατική συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας συμβάλλει στην ασφάλεια και ευημερία των πολιτών. Παράλληλα η πεποίθηση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφές, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των κρατικών συνόρων, απαιτεί συμφωνημένες ενέργειες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσει συνεργασίες με Ευρωπαϊκές, Βαλκανικές και άλλες χώρες σε θέματα εκτάκτων αναγκών.

          Στα πλαίσια των ανωτέρω θα υπογραφεί Διμερής Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβουνίου για αμοιβαία συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας από τους επικεφαλής των φορέων κ. κ. Μαργαρίτη Μουζά και Zoran Begovic. 

          Η υπογραφή της Συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 στη ΓΓΠΠ.