2η Συνάντηση για Συνεργασία στην Πυροπροστασία των χωρών μελών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου (ΠΑΙ)

 

Στην Αθήνα, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα τη «Συνεργασία για την Πυροπροστασία» των χωρών μελών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου υπό Ελληνική Προεδρία.

     H Στρογγυλή Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί υπό την Προεδρία του Γενικού Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ. Μαργαρίτη Μουζά, ενώ στην τελετή έναρξης χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ομόλογων οργανισμών Πολιτικής Προστασίας της Αλβανίας, Βοσνίας, Κροατίας, Ιταλίας, Σερβίας, Σλοβενίας και του Μαυροβούνιου καθώς και Εντεταλμένος Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.

     Η Στρογγυλή Τράπεζα οργανώθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού. Η ημερήσια διάταξη η οποία καθορίσθηκε από τη Γ.Γ.Π.Π. περιλαμβάνει δύο κύριες συνεδρίες.

     Η πρώτη υπό τον γενικό τίτλο «Aerial Fire FightingCross Border Cooperation» εστιάζει στη διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή της Π.Α.Ι. στον τομέα της αμοιβαίας συνδρομής με εναέρια μέσα σε δασικές πυρκαγιές.

     Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στην πρώτη συνάντηση στην Αγκόνα, και στόχος της Γ.Γ.Π.Π. είναι να καθορισθούν οι όροι και προϋποθέσεις της αμοιβαίας συνδρομής. Η Γ.Γ.Π.Π. στην συνάντηση αυτή, θα εισαγάγει παράλληλα και την πρόταση της ανάπτυξης ενός Δικτύου της Π.Α.Ι. δηλαδή τη διασύνδεση των Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για την άμεση ανταλλαγή πληροφόρησης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

     Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας υπό το γενικό τίτλο «Protection of tourists in case of disasters» με τη συμμετοχή και εκπροσώπων του ΥΠ.ΕΞ. και του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος προσδοκούμε στην προβολή της χώρας μας ως μια εξαιρετικά ασφαλή χώρα με υψηλού επιπέδου μέτρα πυροπροστασίας στις ξενοδοχειακές μας μονάδες αλλά και με υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε ξένους πολίτες όπως ακριβώς και στους Έλληνες πολίτες.

     Η 2η Στρογγυλή Τράπεζα υπό την Προεδρία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποκτά ειδικότερο ενδιαφέρον όμως εξαιτίας του γεγονότος ότι στις 4 Μαρτίου 2009, θα υπογραφεί διμερής συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Μαυροβούνιου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.