Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας & Ελλάδα 2010-2011

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γ.Γ.Π.Π. υπό την Προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κου Θεοδώρου Μπούφη, ο απολογισμός της συμμετοχής της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για το 2010 και ο προγραμματισμός για το 2011. Στη σύσκεψη, η οποία όπως τόνισε ο Γ.Γ.Π.Π. πραγματοποιήθηκε στη σκιά των εξελίξεων στην Ιαπωνία, συμμετείχαν ο Διευθυντής ΥΔΑΣ του ΥΠΕΞ, ο Α! Κλαδάρχης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικητής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π.,  εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ, του ΓΕΑ, του ΛΣ και της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

      Το 2010 ήταν αναμφίβολα η χρονιά των μεγάλων φυσικών καταστροφών και των στρατηγικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία αποτελεί πλέον αντικείμενο των πολιτικών της Ε.Ε. στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξελίξεων με κυριότερο στοιχείο το γεγονός ότι η Ε.Ε. κινητοποιεί πλέον σε μια μεγάλη καταστροφή τον Μηχανισμό της ενιαία δηλ την πολιτική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια υπό ένα ενιαίο κέντρο συντονισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανταπόκρισης Εκτάκτων Αναγκών.

      Η Γ.Γ.Π.Π. με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και ειδικότερα των φορέων που μετέχουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό με Μονάδες (Modules) και εμπειρογνώμονες (Πυροσβεστικό Σώμα, Πολεμική Αεροπορία, ΕΚΑΒ, Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) το 2010 μετείχε για πρώτη φορά σε όλες τις δράσεις του Μηχανισμού: εκπαιδεύσεις, ασκήσεις, επιχειρησιακή συμμετοχή με δυνάμεις είτε άμεσα είτε μέσω προγραμμάτων.

      Το 2010, η Ελλάδα (Γ.Γ.Π.Π.-Πυροσβεστικό Σώμα) ήταν η πρώτη χώρα που δήλωσε Ευρωπαϊκές Μονάδες Δασικών Πυρκαγιών (πεζοπόρα), οι προδιαγραφές των οποίων αποτέλεσαν ελληνική εισήγηση και ψηφίσθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2010.   Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EU R2C7 στο οποίο η Γ.Γ.Π.Π. είναι εταίρος (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ελλάδα) μετείχε στην Αιτή και τη Χιλή με μια μονάδα καθαρισμού νερού. Παράλληλα το 2010 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων των Διοικητών των Ελληνικών Μονάδων με τη χώρα μας να ανήκει πλέον στις (5) χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευμένου προσωπικού. Μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί η Γ.Γ.Π.Π. το 2010, το 70% των Εθνικών Μονάδων και περισσότερα από 60 στελέχη τους εκπαιδεύτηκαν σε ασκήσεις και ειδικά σχολεία με πλήρη κάλυψη των εξόδων τους από την Ε.Ε.