Κήρυξη του Δήμου Αγίου Ευστρατίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον συνεχώς πολλαπλασιαζόμενο πληθυσμό των ακρίδων.

Ανενεργό