Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρ. Επιτροπή

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στους τομείς της πρόληψης και της ετοιμότητας έναντι των καταστροφών. Η πρόσκληση έχει καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων τις 18 Μαρτίου 2011. 

Την πλήρη πρόσκληση και περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/call_prep_2011.htm