ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ – ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ