Πραγματοποίηση προβών και κινηματογραφικών γυρισμάτων

Σχετικά με την διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πραγματοποίησης προβών και κινηματογραφικών γυρισμάτων (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 / ΦΕΚ 4899 Β΄/06.11.2020) παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@civilprotection.gr
Κατηγορία: