Χρήσιμα τηλέφωνα

 • Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
 • 112
 • Πυροσβεστικό Σώμα
 • 199
 • Αστυνομία
 • 100
 • ΕΚΑΒ
 • 166
 • ΔΕΗ
 • 11770
 • ΕΥΔΑΠ
 • 1022
 • Κέντρο Δηλητηριάσεων
 • 210  7793 777