Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/07/2009

E mërkurë, 1 July, 2009