Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/08/2012

E mërkurë, 1 August, 2012