Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/10/2008

E mërkurë, 1 October, 2008