Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/09/2009

E mërkurë, 2 September, 2009