Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/10/2012

E mërkurë, 3 October, 2012