Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/10/2010

E mërkurë, 6 October, 2010