Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/07/2010

E mërkurë, 7 July, 2010