Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/10/2009

E mërkurë, 7 October, 2009