Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/09/2010

E mërkurë, 8 September, 2010