Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/07/2010

E hënë, 12 July, 2010