Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/08/2009

E mërkurë, 12 August, 2009