Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/10/2008

E hënë, 13 October, 2008