Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/10/2010

E mërkurë, 13 October, 2010