Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/10/2008

E mërkurë, 15 October, 2008