Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/06/2010

E mërkurë, 16 June, 2010