Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/08/2010

E mërkurë, 18 August, 2010