Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/10/2017

E mërkurë, 18 October, 2017