Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/07/2010

E hënë, 19 July, 2010